คู่มือรถยนต์ isuzu

คู่มือการใช้รถบรรทุกอีซูซุ เป็นหนังสือที่อีซูซุ จัดทำขึันเพื่อให้ท่านลูกค้าสามารถได้มาศึกษา และทำความเข้าใจ วิธีการใช้รถบรรทุกอีซูซุคันใหม่ของท่านได้อย่างถูกต้อง และปลอดภัยไปด้วยกัน โดยในคู่มือการใช้รถจะแนะนำให้ท่านทราบเกี่ยวกับ ข้อมูลพิ้นฐาน วิธีการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ไปจนถึงการแนะนำ วิธีการขับรถบรรทุกรุ่นใหม่ ให้ประหยัด และปลอดภัยดีค่ะ นอกจากนี้ยังมีคำแนะนำวิธีในการดูแลบำรุงรักษา การตรวจเช็คอย่างถูกต้อง รวมไปถึงการแก้ไขกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน พร้อมทั้งมีรายละเอียดของศูนย์บริการมาตราฐานอีซูซุทั่วประเทศอีกด้วย ท่านลูกค้าจะได้รับสมุดคู่มือการใช้รถพร้อมเอกสารสำคัญอื่นๆ อาทิเช่น สมุดรับประกัน สมุดแคมเพจ์นฟรีค่าแรง ค่าอะไหล่ เป็นต้น ซึ่งผู้จำหน่ายอีซูซุได้จัดเตรียมให้ในวันส่งมอบรถบรรทุกอีซูซุคันใหม่ให้กับท่าน โดยที่สมุดคู่มือการใช้รถจะถูกเก็บอยู่ใน กระเป๋าอีซูซุสีดำบนรถอีซูซุของท่าน

คู่มือการใช้รถบรรทุกอีซูซุ

          แบ่งออกเป็นบทต่างๆ ทั้งหมด 11 บท พร้อมสัญลักษณ์แจ้งเตือน 5 แบบด้วยกัน ประกอบด้วย กรณีอันตราย, คำเตือน, ข้อควรรระวัง, คำแนะนำ, และข้อสังเกตุ

บทนำ : สารบัญรูปภาพ

เพื่อความสะดวกสะบายของท่าน และรวดเร็วในการหาข้อมูลอุปกรณ์ของรถ และสัญญาณไฟเตือนบนแผงหน้าปัด ท่านสามารถใช้บทนี้ช่วยค้นหาบทที่ และเลขอ้างอิงได้

บทที่ 1 :  ข้อมูลตัวรถ

ในบทนี้จะบอกตำแหน่งของเลขเครื่อง เลขแชสชีส์ หรือ สติเกอร์สำคัญต่างๆ ที่ใช้ในการลงทะเบียนรถ รวมไปถึงเมื่อมีการตรวจสอบจากหน่วยงานราชการ เช่น การต่อทะเบียน หรือเมื่อท่านติดต่อกับศูนย์บริการมาตราฐานอีซูซุเกี่ยวกับการเข้าได้รับบริการงานซ่อม หรือสั่งเปลี่ยนอะไหล่ได้ เป็นต้นบทที่ 2 : ข้อมูลที่สำคัญ

สำหรับบทนี้จะแนะนำถึงภาพรวมของการใช้งานรถบรรทุกอีซูซูในประเทศไทย เช่น ก่อนการขับรถควรมีการตรวจเช็กอย่างไรบ้าง การบรรทุกสินค้าที่ถูกต้อง การใช้อย่างปลอดภัย กรณีเมื่อมีเด็กโดยสารในรถ การหยุด และการจอด การป้องกันเครื่องยนต์ดับ การนำรถมาเข้าศุนย์บริการฯ รถที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นต้น

บทที่ 3 : ประตู หน้าต่าง และที่นั่ง

ส่วนที่สำคัญที่สุดสำหรับบทนี้ คือการแนะนำการปรับอุปกรณ์ต่างๆ ก่อนการขับรถ อาทิ เบาะนั่ง กระจกมองช้าง กระจกส่องกันชนหน้า เพื่อความปลอดภัยจองผู้ขับขี่ทุกท่าน

บทที่ 4 : การควบคุม และแผงหน้าปัด

ต่อเนื่องจากบทที่แล้ว หลังจากที่่ท่านลูกค้าเตรียมความพร้อมสำหรับการขับรถบรรทุกอีซูซุของท่านแล้ว ในบทนี้ จะแนะนำการสตาร์มเครื่องยนต์อย่างถูกต้อง และปลอดภัย พร้อมทั้งการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกียวข้องในขณะขับขี่ อาทิเช่น การใช้รอบเครื่องยนต์ สัญญาณไฟต่างๆ บนแผงหน้าปัด การใช้เกียร์ เบรกมือ เป็นต้น

บทที่ 5 : สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ

ในบทนี่้จะแนะนำถึงวิธีในการใช้งานอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆ บนรถบรรทุกอีซูซุ อาทิ เครื่องปรับอากาศ ตำแหน่งช่องเก็บของ พร้อมทั้งยังมีข้อแนะนำ ข้อควรระวัง และการดูแลรักษาอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกบนรถบรรทุกของท่านอีกด้วย

บทที่ 6 : ข้อแนะนำสำหรับการขับรถอย่างราบรื่น และ ปลอดภัย

หากท่านต้องการทราบ และเรียนรู้เทคนิคการขับขี่อย่างถูกต้อง และปลอดภัย ท่านสามารถศึกษาได้จากบทที่ 6 นี้ โดยอีซูซุได้รวบรวมเทคนิคของการขับขี่รถบรรทุกที่เหมาะสมกับสภาพการขับขี่ในประเทศไทยมาไว้ในบทนี้ อาทิเช่น การเตรียมสภาพร่างกายก่อนการขับขี่ การขับขึ้น-ลงทางชัน การขับขี่ในเวลากลางคืน การขับรถพร้อมส่วนพ่วง เป็นต้น

บทที่ 7 : การบริการและการบำรุงรักษา

การดูแลและตรวจเช็กรถบรรทุกอย่างถูกวิธี เป็นปัจจัยสำคัญที่มีส่วนทำให้อายุการใช้งานรถบรรทุกของท่าน มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน และได้ประสิทธิภาพสูงสุดอย่างต่อเนื่องในบทนี่ อยากจะแนะนำให้ท่านศึกษาทำความเข้าใจ โดยอีซูซุจะแนะนำตั้งแต่การตรวจเช็กประจำวันวิธีการตรวจเช็กโดยละเอียด พร้อมตารางการบำรุงรักษาปกติ ตารางการบำรุงรักษาแบบสมบุกสมบัน แผนถาพการหล่อลื่น ของเหลวและสารหล่อลื่นแนะนำ ซึ่งท่านสามารถนำไปประกอบการวางแผนซ่อมบำรุงที่เหมาะสมกับกิจการของท่านได้

บทที่ 8 : การแก้ปัญหาในกรณีฉุกเฉิน

เมื่อท่านใช้รถบรรทุกแล้วประสบกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด ในบทนี้จะแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาฉุกเฉินต่างๆ อาทิ การเปลี่ยนหลอดไฟ การลากจูง การใส่ลมในระบบน้ำมัน เป็นต้น อีกทั้งยังมีตัวอย่างตารางการสันนิษฐานปัญหา พร้อมการแก้ไขในกรณีต่างๆด้วย

 

บทที่ 9 : ข้อมูลและข้อกำหนดที่สำคัญ 

สำหรับบทนี้จะรวบรวมข้อมูลและข้อกำหนดที่สำคัญ ของรถเชิงลึก เช่น ข้อมูลของเหลวต่างๆ ระบบไฟฟ้าค่าการตั้งศุนย์ล้อเพลาหน้าและเพลาหลัง ค่าแรงดันลมยาง ค่าระยะฟรีพวงมาลัย เป็นต้น

บทที่ 10 : รายชื่ศูนย์บริการมาตราฐานอีซูซูทั่่วประเทศ

ในบทนี้จะแนะนำที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ พร้อมแผนที่ของศูนย์บริการมาตราฐานอีซูซุที่สามารถให้บริการในส่วนของรถบรรทุกขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ทั้ง 188 แห่ง ซึ่งท่านสามารถติดต่อขอรับคำปรึกษาและบริการต่างๆ ได้จาก ศูนย์บริการมาตราฐานอีซูซุทุกแห่งทั่วประเทศ

อีซูซุหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านลูกค้าจะสามารถเลือกนำความรู้ และข้อแนะนำต่างๆในคู่มือการใช้รถนี้ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพและทำให้ท่านผลกำไรจาการใช้นถบรรทุกอีซูซุอย่างสูงสุด